รถเมล์สาย 40 ปรับอากาศลำสาลีสาย 40-15 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา 10.15 ป้ายหน้าจุฬาสระน้ำ รถเมล์สาย 40-15 ปรับอากาศ ลำสาลี อกกเลนขวาไม่ยอมเข้าป้าย

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 40 ไม่เข้าป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ อบรมกำชับ และย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ