รถเมล์สาย 4 ทำไมชอบไม่ปล่อยรถเวลาเร่งรีบ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แล้วมาทีมาทำเหี้ยอะไรกัน4คันรวดคนยืนรอที่เป็นสิบพวกควาย!!

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถพร้อมทั้งเรียกนายท่ากำชับการปล่อยรถให้เป็นไปตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้ขาดระยะรอนานให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ