รถเมล์สาย 37 ทะเบียน 12-9797 ไม่รับผู้โดยสารป้ายบางปะกอก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถมล์สาย 37 ทะเบียน 12-9797ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายบางปะกอก วันอาทิตย์ 3 กันยายน 2560 เวลา 11.20 น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 37 ทะเบียนรถ 12-9797 คันดังกล่าว มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ