รถเมล์สาย 36

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถเมล์สาย 36 บริเวณครงข้ามจามจุรีเพื่อที่จะไปลงหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โดยรอตั้งแต่เวลา 08.50 แต่ไม่มีรถเมล์สาย 36 ผ่านมาสักคัน มีแต่รถเสริมที่ไปแค่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จนกระทั่ง 09.30 ถึงได้มีรถเมล์สายดังกล่าวผ่านมา รวมระยะเวลากว่า 40 นาที จึงอยากถามไปทางองค์การว่ามีระบบจัดการรถยังไง ถึงได้มีประสิทธิภาพต่ำขนาดนี้ การจัดการรถล่าช้า ไม่มีความแน่นอน ขอให้ปรับปรุงระบบใหม่ด้วยครับ เพราะครั้งนี้เหลือทนแล้วจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ