รถเมล์สาย 32 จอดแล้วรีบออกรถ ไม่รอคนขึ้นให้ครบก่อน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 32 เลขข้างรถ 7-50260 จอดส่งผู้โดยสารที่ป้ายตลาดชลประทานสงเคราะห์ เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้า เข้าป้ายแล้วรีบออกรถ ไม่รอให้ผู้โดยสารที่กำลังจะขึ้นรถ ขึ้นรถให้เสร็จสิ้นและปิดประตูรถก่อนขณะนั้นฝนกำลังตกและมีน้ำขังที่พื้นถนน ทำให้ผู้โดยสารท่านนั้นลื่น รองเท้าหลุดและเกือบล้ม ดีที่รถจอดอีกครั้งและรอจนผู้โดยสารท่านนั้นขึ้นเรียบร้อยแล้วจึงออกรถ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 32 เบอร์ 7-50260 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ