รถเมล์สาย 3 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ฟรีสาย 3 ไม่จอดรับผู้โดยสารบริเวณป้ายหน้าวัดพระเชตุพล โดยที่ส่งจอดนักเรียนหน้าวัด แต่ไม่รับผู้โดยสารที่ป้าย

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบการเข้าป้ายจอดรับส่งอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณืเช่นนี้อีกกรุณาแจ้ง เลขข้างรถ ทะเบียนรถ วัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการตวจสอบหาพนักงานที่กระทำผิดต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.