รถเมล์สาย 3 รอนานมาก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถเมล์สาย 3 ขาไปหมอชิตนานมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสียเวลาเดินทางไปทำงาน ตื่นแต่เช้าเพื่อมารอรถเมล์แต่ต้องมาเสียเวลารอรถเมล์ทำให้เข้าทำงานสาย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวงข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงแก้ไขการปล่ยรถพร้อมทั้งเรียกนายท่าอบรมกำชับให้ปล่อยรถตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้รถขาดระยะรอนานให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ