รถเมล์สาย 18

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
จากอนุสาวรีย์ไปท่าอิฐ ทะเบียน 14-9527 กระเป๋าารถเมล์ดูอารมณ์ดีผิดปกติ แต่อารมณ์ดีจนผู้โดยสารรำคาญ ว่าคนขับตลอด คนขับน่าจะเพิ่งทำงานใหม่ เสียงดังมาก บอกให้คนขับทำตามคำสั่งตลอด บอกคนขับพูดตลอดเวลาว่า "ลุงอ่านเกมไม่ทัน" จอดที่นั่นที่นี่นานมากๆ ใช้คำพูดหลายอย่างจนผู้โดยสารรำคาญ แล้วเสียเวลาในการเดินทางนานมากๆ แต่ดูแลผู้โดยสารดี

เรียนคุณ Malliga ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารคนดังกล่าว มาอบรมเพือการบริการที่ดีต่อผู้ใช้บริการ และต้องขออภัยที่ไม่ได้รับควาามสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.