รถเมล์สาย 166 เข้าเมืองทอง ไม่จอดรับหน้าป้ายปัญญาภิวัฒน์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
วิ่งขวาตลอด ผ่านไปสามคัน ไม่จอดสักคัน วันนี้ช่วง 1 ทุ่มกว่า ๆ ต้องเดินมาป้ายก่อนเข้าเมืองทอง เสียความรู้สึก แย่มาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 166 ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)