รถเมล์สาย 16 ให้บริการน้อยเกินไป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทุกครั้งที่มาสยามตั้งแต่เด็ก จนทำงาน เป็นระยะเวลา 20 ปีแล้ว ต้องรอรถเมล์สาย 16 นานกว่า 1 ชม.ทุกครั้ง คนแน่นตลอด ประตูรถหนีบ คนขับและกระเป๋ายังไม่รู้เรื่องเลย เพราะคนเยอะและแน่นจนแทบไม่เห็นอะไร ทางอาค์การจะพัฒนา บริหาร จัดการอย่างไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 16 โดยเพิ่มเที่ยววิ่งให้มีมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ