รถเมล์สาย 157 ขาดระยะในช่วงเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 157 ขาดระยะในช่วงเวลาเร่งด่วน 06.50-07.40 น. เป็นประจำ พิกัดป้ายตรงข้าม รพ.ศิริราช เคยร้องเรียนแล้ว แต่เห็นปรับปรุงแค่สองสามวันเองค่ะ รบกวนช่วยตรวจสอบการปรับปรุงด้วยค่ะ รบกวนขอผลการปรับปรุงโดยแจ้งทางอีเมล์ด้วยได้ไหมคะ รู้สึกว่าแจ้งร้องเรียนไปแล้วหลายครั้ง แต่ไม่เห็นถึงความคืบหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงเลยค่ะ

เรีนยท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้รองเรียนรถประจำทางสาย 157 ขาดระยะนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ