รถเมล์สาย 143 มีน้อย ควรบอกเวลาออก และออกให้ตรงเวลา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 143 มีน้อยมาก รอครั้งละชั่วโมงถึงสองชั่วโมง ควรบอกเวลาออกของแต่ละคัน แล้วออกให้ตรงเวลา คนขึ้นจะได้กะเวลามาของรถได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขความถี่การปล่อยรถสาย 143 และทาง ขสมก.ได้กำชับทางสาย 143 ให้ออกให้ตรงเวลาที่แจ้งไว้ ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ