รถเมล์สาย 142 แอร์เสีย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รถเมล์สาย 142 ทะเบียน 13-096 เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 18.20 น. แอร์รถ 140 หยุดทำงานขณะอยู่บนทางด่วน สอบถามพนักงานขับรถ ทราบว่าแอร์ตัด พยายามเปิดแล้วแต่ไม่สามารถเปิดให้ติดได้ ซึ่งใช้เวลานานกว่าจะเปิดแอร์ได้ ดิฉันคิดว่าในการให้บริการของ ขสมก. ในครั้งนี้ขัดแย้งกับพันธกิจของท่านที่ว่า "บริการรถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม" จึงอยากสอบถามไปยังท่านผู้อำนวยการฯ ว่า ในการเดินรถโดยสารแต่ละครั้ง พนักงานของท่านได้ดำเดินการตรวจสอบสภาพรถก่อนให้บริการหรือไม่ และเมื่อพบว่ารถมีสภาพไม่สมบูรณ์ท่านได้ดำเนินการแก้ไขให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตามมาตรฐานใด ทั้งนี้ ดิฉันเข้าใจดีถึงความยินดีให้บริการของท่านและของพนักงานทุกคน ที่อยากให้การเดินทางของผู้โดยสารถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ซึ่งมาตรฐานในการให้บริการแบบมืออาชีพ ก็สัมพันธ์กับสภาพรถที่ท่านนำมาใช้บริการที่จะบ่งบอกว่าท่านให้ความสำคัญกับพันธกิจที่ท่านตั้งไว้มากน้อยเพียงใด

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ( แจ้งผู้จัดการสายแล้ว) ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ประสานไปยัง ผู้จัดการสาย 142 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตรวจสอบสภาพรถก่อนนำออกให้บริการผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ