รถเมล์สาย 141

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์มีน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อผู้โดยสาร ตอนเช้า-เย็น รอนานมากค่ะ เกือบสองชั่วโมง บางทีรอนานแล้วยังไม่ได้ขึ้น ขอให้เพิ่มจำนวนรถได้ไหมค่ะ

ขสมก.ได้รับทราบเรื่องและส่งเรื่องไยังเขตการเดินรถที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย ปอ.141 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการถประจำทาง ขสมก.