รถเมล์สาย 133-25 ไม่ออกตั๋ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 133-25 รับ ผู้โดยสารจากพระโขนงตอนเวลา 8.45น. ไม่ออกตั๋วให้ผู้โดยสารประมาณ 10คน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 133 ไม่ฉีกตั๋วนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ