รถเมล์สาย 113

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 113 ขากลับจากหัวลำโพง รอนานเป็น 2-3 ชั่วโมง ถ้าจะเลิกวิ่งก็กรุณาติดป้ายประกาศบอกในรถด้วย จะได้รับทราบ

เรียน ผู้โดยสาร รับทราบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วด้วยความขอบคุณยิ่งที่แจ้งข้อมูล จะได้แจ้งผู้ประกอบการรับทราบและปรับปรุงแก้ไขต่อไป