รถเมล์สาย ปอ.7 วิ่งเลนขวา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
กระผม นาย กรกฎ ดิลกฤทธิศักดิ์ ผู้ใช้บริการรถเอกชนร่วมบริการสาย ปอ7 บริเวณป้ายหน้าศูนย์การแพทย์ธนบุรี มีพฤติกรรมขับเลนขวาด้วยความเร็วและไม่สามารถจอดรับผู้โดยสารที่โบกรถได้ ณ เวลา 21.30 น. วันที่ 7 กันยายน 2560 ปล.อยากให้มีการปรับปรุงจริงๆ ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ กรกฎ ดิลกฤทธิศักดิ์

เรียนคุณ กรกฏ ดิลกฤทธิศักดิ์ทราบ ตามที่ทา่นได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.7 วิ่งขวานั้นทางองค์การฯได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้อง ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าวเสียมิให้ประพฤติอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ