รถเมล์ร่วมบริการ สาย 52

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 52 รอรถนานมาก ไม่ทราบว่าวันหนึ่งมีวิ่งกี่คัน หรือมีการปล่อยอย่างไร นั่งรอเป็นชั่วโมงๆ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 52 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบ