รถเมล์รับผู้โดยสารจอดตรงป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
แยกโพธิ์สามต้น วันนี้เวลา 8.00 น. ได้ยืนรอรถสาย 40 ซึ่งก็มาตามนัดเป็นรถปรับอากาศสีเหลืองจำหมายเลขทะเบียนไม่ได้ 8.00 น. ปรากฎว่าจอดรับผดส.นอกป้าย(ตรงแยกโพธิสามต้น) กระผมยืนรอที่ป้ายอย่างถูกต้อง กับไปจอด ต้องรอคันต่อไป ทำให้ต้องไปทำงานสายโดนหักเงิน 1.ขอให้เจ้าหน้าที่มาดูแลผู้โดยสายให้รอรถที่ป้ายรถเมล์ 2.ขอให้กวดขันการจอดรถให้ตรงจุด ขอบคุณครับ

เรียนคุณ ธวัชชัย สำราญถิ่น ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องจากรถโดยสารสาย 40 มีผู้ประกอบการหลายบริษัท จึงรบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย/เบอร์รถ/ทะเบียนรถ/วัน-เวลา/ หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถอย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาชี้แจงพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้องตามระเบียบต่อไป ขออภัยทีึ่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.