รถเมล์ฟรี 204

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่อยากให้พนักงานขับรถ แชท Line ระหว่างขับรถเลย เพราะนิดเดียวก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ โดยการพบเห็นที่เกิดขึ้น ในช่วงเช้า วันนี้(13-10-2558) ประมาณเวลา 06.55 น. บริเวณ สนามเป้า เป็นต้นไป

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมโดยรวมให้ตระหนักถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งหมายเลขข้างรถ ทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป