รถเมล์ปรับอากาศสาย 145 บริการยอดแย่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ดิฉันโดยสารรถเมล์ปรับอากาศสาย 145 จากแยกศรีอุดมไปทางจตุจักร เลขทะเบียน "กรุงเทพ 12-5415" พนักงานขับรถบีบแตรดังยาวนานต่อเนื่องเกือบ 2 นาทีในช่วง กรุงเทพกรีฑา และแยกลำสาลีจนผู้โดยสารปวดหู และการขับรถเน้นขับออกไปทางขวาเลนส์ที่ 3 ทำให้ทั้งเวลาขึ้นและลงรถไม่ตรงป้าย ผู้โดยสารเสี่ยงกับการถูกรถเฉี่ยวชน จึงขอให้ช่วยปรับปรุงแก้ไขด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 145 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถคันดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารทุกป้าย ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ