รถเมล์จอดเลยป้าย ไป 2 ป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 80 รถแอร์ คันสีเหลือง กดกริ่งแล้วไม่ยอมจอด และจอดเลยป้ายที่จะลงมา 2 ป้าย (ไม่นับป้ายที่จะลง) ทะเบียนรถ 15-4635 กรุงเทพมหานคร

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 80-29 ทะเบียน 15-4635 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.