รถเมล์ครีมแดงสาย 66 เสริมบางโพ(วันที่6 กพ.61เวลา15.45)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอร้องเรียน รถเมล์ครีมแดง สาย66 ศูนย์ราชการ-เสริมบางโพ วันที่6 กพ.61เวลา 15.45 ได้ยืนรอรถที่บริเวณหน้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ขณะนั้นรถติดไฟแดง ก็เดินไปเพื่อจะขึ้นนอกป้ายคนขับไม่ยอมเปิดประตูรถ ตอนนั้นเข้าใจว่าไม่ใช่ป้ายรถเมล์เลยไม่เปิดพอรถเลื่อนไปมีคนลงที่ป้ายจอดรถและดิฉันวิ่งตามแต่รถเมล์ไม่ยอมจอดรับและเลยไปติดไฟแดงไปเรียกก็ไม่ยอมจอดค่ะ ขอรบกวนให้ช่วยตรวจสอบด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ