รถเมลล์26ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พอเห็นป้ายรถเมลล์ไหนมีรถเยอะก็จะขับเลยป้ายไม่จอดรับผู้โดยสารเปนประจำ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 26 ดำเนินการตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ