รถเมลล์ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์133ไม่จอดป้ายที่พัฒนาการ37 รอรถก็นานแล้วไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายอีก ใช้อะไรคิดคนเขารอ ปรับปรุงซะนะคะประเทศจะได้เจริญสักทีเพราะมีคนขับรถสาธารณะแบบนี้คนถึงไม่ค่อยใช่กัน มีสมองเหมือนกันคิดบ้างนะคะ ทำไมต้องให้มากงุดหงิดต้องรอคันต่อไปอีกชั่วโมงงี้หรอ อบรมบ้าง ทำให้มันเป็นระเบียบบ้าง เป็นรถบ้าอะไรไม่รับผู้โดยสารอ่ะ อยากเจ๊งถูกม่ะ ขอให้สมความตั้งใจแล้วกัน ปรับปรุงนะคะ ทำอะไรไม่ได้มากกว่านี่ นี้ก็จะพยายามตั้งใจเรียน แล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นนะ จะได้ไม่ต้องมาเจออะไรแย่ๆแบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ