รถเมลล์สาย B45 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 06/09/2560 เวลา 22.06 น. รถเมลล์ สาย B45 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายฟอร์จูน วิ่งมาเลนส์กลาง และขับเลยไปเลยทั้งๆที่มีผู้โดยสารโบก อยากให้ปรับปรุงนิสัยของคนขับให้มากกว่านี้ อย่าคิดว่าไม่มีคนลงป้ายแล้วไม่ต้องจอดก็ได้ เห็นว่าเป็นสายใหม่ และใช้บริการตลอด แย่มากๆค่ะ สิ่งที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาที่สุดคือมารยาทคนขับ ไม่ใช่รถเมลล์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสายดังกล่าว ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ