รถเมลล์สาย 95 ส่งคนนอกป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์สาย 95 ส่งคนลงนอกป้าย ตรงรามอินทรากม.8 แล้วขวาออกเลย คนรอขึ้นที่ป้าย โบกแล้วก็ยังขวาออก เป็นหลายรอบแล้ว ปรับปรุงเด้วยค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาพิจารณาลงโทษตามระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ