รถเมย์ 77-1 เลขทะเบียย 14-8972

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถสูบบุหรี่ขณะขับรถโดยส่งกลิ่นรบกวน และยังทำให้ผงบุหรี่เข้าตา

เรียนคุณ Watchara ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 77-1 ทะเบียน 14-8972 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.