รถเมย์ สาย 6-65 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
กด กระดิ่ง เเล้วไม่ดัง บอกเเล้ว ก็ เงียบ ใส่ มีมารยาทเเค่นี้ในการขับรถหรอ ถ้าไม่แก้ไข คงเลิกนั่งอะค้ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 6-65 ทะเบ่ียน 15-3613 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพือพิจารณาลงโทษตามระเบ่ียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.