รถเมย์ ปอ. 207 ไม่จอดรับผู้โดยสารตามป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์ ปอ. 207 เส้นศรีนครินท่์ ไม่จอดรับผู้โดยสาร ถึง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 รถเมย์ขับออกเลนกลาง ไม่สนใจผู้โดยสารที่รออยู่บริเวณป้าย ครั้งที่ 2 รถเมย์ขับออกเลนกลางอีกเช่นกัน แต่ในขณะนั้นซึ่งไม่มีรถเลนซ้าย โดยผู้โดยสารมีการโบกมือส่งสัญญาณจะขึ้น แต่รถเมย์ขับผ่านไปโดยไม่สนใจผู้โดยสารที่รออยู่ป้ายรถเมย์แต่อย่างใด ซึ่งผู้โดยสารรอรถเมย์ ปอ. 207 ร่วมชั่วโมงค่ะ เสียเวลามาก!!!!!!!!!!!

เรียนคุณ 123 ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว เนื่องจากรถโดยสารสาย ปอ.207 มีรถที่ให้บริการอยู่หลายราย รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สาย/ เบอร์รถ /ทะเบียนรถ/ วันที่- เวลา/ สถานที่/ หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงและพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.