รถเมย์สาย15-540163

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขับรถเร็วจะลงป้ายกดกริ่งไม่จอดให้ตรงป้าย คิดว่าเป็นรถเมย์ฟรีแล้ว ขับแบบนี้ นิสัยแย่

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานขับรถสาย 15 คันดังกล่าว เบอร์ 5-40163 มาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ