รถเมย์สาย145 ช้าเกิดคำบรรยาย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมย์สาย145 ช้าเกินคำบรรยาย เลยคะ และบางคันมาถึง จะขับซิ่งไปไหนคะ ไม่ดูผู้โดยสารเลยว่ารอขึ้น แย่มาก มาช้า รถน้อย ไม่รับคน แล้วเดี๋ยวนี้เพื่มคันที่เลี้ยวไปทางเมกะบางนา เดิมทางไปเทพารักษ์ ก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ละ แนะนำให้เพิ่มรถได้แล้วนะคะ ดูสาย8 สาย92 เป็นตัวอย่าง มาไม่ขาด นี่อะไร เห็นคนร้องเรียนตั้งแต่ปี58 จนปี60 แม่งยังไม่หาย อันนี้เป็นที่ตรงส่วนไหนคะ รอไปเหอะคะ ชม นึง แม่งยังไม่มา จบที่แท๊กซี่คะ สุดๆ รอเปนชมเพื่อขึ้นแท๊กซี่

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 145 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 145 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ