รถสายA1 ทำไมต้องตะคอกผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถจากจตุจักรเวลาประมาณ 18.15 น. ผู้โดยสารแน่นรถ เข้าใจค่ะ แต่ผู้โดยสารเข้าดอนเมืองซึ่งมีกระเป๋าใบใหญ่จะค่อนข้างลำบากอยู่แล้วจะให้ชิดกันมากๆ อุตส่าห์บอกว่าเค้ามีกระเป๋ายังย้อนเราว่ามีก็ต้องขยับเข้ามา บอกว่าไม่งั้นคนข้างล่างขึ้นไม่ได้ ทำไมไม่บอกคนที่จะขึ้นล่ะคะว่าถ้ารถแน่นให้ขึ้นคันถัดไปเพราะจะเป็นอันตราย แบบนี้มันดูแย่นะคะในสายตาต่างชาติ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมมารยาทการให้บริ การที่สุภาพโดยรวม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและประทับใจการบริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ