รถสาย50ไปสวนลุมพินีมีน้อย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอที่สถานีบางซื่อตั้งแตเวลา 20.20 ถึง 21.32น..ไม่มีรถไปสวนลุมพินี ทำไมมีแต่รถไปพระราม7 ในช่วงเวลาเดียวกัน 8 คัน ขอแนะนำให้ เอารถที่ไปพระราม7 ตัดระยะกลับไปทางสวนลุม บ้างซิและทำตั๋วสำหรับ คนที่ต้องการต่อไปพระรา7 แบ่งให้คนอื่นใช้บ้าง

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินที่ 7 ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 50 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุ่งในการจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.