รถสาย48 ปรับอากาศทะเบียน 14-4032 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เวลา7.00 ของสันที่4 กันยายน รถปรับอากาศสาย48 ทะเบียน 14-4032 บริเวณป้ายรถเมล์ก่อนถึงสุขุมวิท 62 จอดส่งผู้โดยสารก่อนถึงป้าย ผมได้ยืนยกแขนเรียกให้จอดที่ป้ายรถประจำทางแต่คนขับไม่สนใจไม่จอดรถรีบขับออกไปไม่รับผู้โดยสารครับ คนขับเป็นผู้ชายตัวท้วมๆใส่แว่น แจ้งขอมูลชัดเจนทั้งเวลา ทะเบียนรถ ก็เตือนกันบางนะครับเจอบ่อยมาก

เรียนท่านผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ