รถสาย24ขาดช่วงไปชม.กว่า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ยืนรอรถ สาย24 ที่ป้ายหน้าม.ธุรกิจฯ ตั้งแต่เวลา 18.20 จนถึง 20.00 น. ไม่มีผ่านมาซักคัน มีแต่รถเข้าอู่ ยืนรอกันอยู่นาน หลายคนก็ทนรอไม่ไหวต้องขึ้นสายอื่น ไม่ก็taxi ผมก็รอจนต้องไปต่อรถที่เดอะมอลงาม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 24 นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ