รถสาย105ขับชิดขวาโบกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติจะนั่งรถเมล์กลับบ้านวันนี้จะนั่ง105กลับจากตรงข้ามศาลแซ่ซิ้มรอจนรถมาแล้วกลับชิดขวาไม่จอดรับ รู้ว่าต้องเลี้ยวขวาแต่โบกก็ไม่รับ รถสายอื่นที่ไปทางเดียวกันก็จอดรับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 105 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ