รถสาย A3 เวลา ประมาณ 20:00 กลับรถหน้าโรงพยาบาลจุฬาฯ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รถสาย A3 เวลา ประมาณ 20:00 กลับรถหน้า รพ.จุฬาฯ วันนี้ (24 ต.ค.2560) แถวสีลม ฝนตก รถติด ฝั่งขาเข้าสีลม ดิฉันกำลังรอรถสายA3 ป้ายตรงข้าม รพ.จุฬาฯ จะเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อกลับไปดอนเมือง แต่รถคันนี้กลับรถหน้า รพ.จุฬาฯ แล้วขับไปทาง ถนนราชดำริเลย รถคันนี้กลับรถก่อนถึงป้ายสุดท้าย ไม่สามารถบอก ทะเบียนรถได้ สรุปว่า ก็ต้องรอคันต่อไป ได้ขึ้นตอน 20:40 น. เพราะกลัวคันถัดไปจะกลับรถอีก จึงต้องเดินมาขึ้นที่ป้ายตรงข้าม AUA เดิม คำถาม รถคันนี้เสียหรือไหม อาจจะเสีย??? คำถาม รถ ขสมก.กลัวรถติด แล้วผู้โดยสารต้องทำอย่างไร??? ทุกคนก็ต้องการจะกลับบ้านเหมือนกัน มีรถบริการ ผู้โดยสารก็ดีใจ แต่ทำแบบนี้ ผู้โดยสารควรทำอย่างไรดี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป ให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูล ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่บริการ เรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.