รถสาย 97 ขับรถประมาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วม 97 หมายเลข 22 วันที่ 7 มีนาคม เวลา 18.40 น วิ่งจากช่วง บางซื่อ ไป นนทบุรี ขับรถประมาท มาก พยายามแซงรถเมล์สายเดียวกัน วิ่งปาดไปมาใช้แตรด ตลอดทาง จอดลงไม่ตรงป้าย เร่งให้ผู้ทางรีบขึ้นรีบลง ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้ขับรถ โดยเฉพาะรถโดยสารครับ (จะทำสำเนานี้แจ้งไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้โดยสารอื่นๆด้วย

เรียนคณ อุทัย ขสมก. ได้รับทราบเกียวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ.97-22ทะเบียน 14-9062 แล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.