รถสาย 59 ไม่หยุดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 59 สีแดงไม่ยอมจอดรับผู้โดยสารตรงป้ายใกล้แยกอุรุพง และโบกให้หยุดแล้วไม่หยุดรับ แต่ขับเร็วผ่านป้ายแบบไม่สนใจ ทะเบียน 11-5659 วัน อ.4 ก.พ.61 เวลา 0828 น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 59 คันดั่งกล่าวดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเข้าจอดรับ-ส่งผู้โดยสารทุกป้ายหากมีการร้องเรียนเเจ้งเข้ามาอีก จะไดสอบสวนลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ