รถสาย 554 รอนานเกินไปไหม!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 554 ไปสุวรรณภูมิ รอรถนานมากเกินไปหรือเปล่า เรารอตัแต่ 01.00 - 02.40 รถไม่มีผ่านมาเลย คืออะไรค่ะ ไหนบอกง่าออกทุกๆๆ 1 ชั่วโมง จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร เรารู้สึกว่ารอนานขนาดนี้มันเกินไปค่ะ และมีตอนขากลับจากสุวรรณภูมิไปรามอิมทรา รอรถนานมากเหมือนกัน เกือบๆๆสองชั่วโมงได้ ช่วยแก้ไขด้วยนะคะ เพราะเราทำงานเช้า ออกมารอรถตั้งแต่ตี 1 แบบนี้ อันตรายนะคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 554 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้บริการ และขออภัยท่านผู้ร้องที่ไม่ได้รับความสดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ