รถสาย 54. เลิกวิ่งแล้วหรอ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอจะชั่วโมงกว่าแล้วป้ายรัชดา ต้นสายไม่มีสักคัน หรือว่าเลิกให้บริการแล้วสายนี้

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 8 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 54 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุ่งการปล่อยรถและจัดสรร รถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่สะดวกในการเดินทาง ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.