รถสาย 510 ไม่จอดป้าย รังสิต 200 ปี

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 510 โบกแล้วไม่จอดป้าย ป้าย รัตนโกสินทร์ 200 ปี เวลา 12:00 หมายเลขข้างรถ จำไม่ได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ. ทาง ขสมก.อบรมพนักงานกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ