รถสาย 47 หายไปไหน รอนานมากๆๆ ๆ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 47 หายไปไหน รอนานมากๆๆๆ เป็นมาหลายเดือนแล้ว รอกันที่ เกือบชั่วโมง คนรอกันเต็มป้ายรถเมล์ เด็กนักศึกษา ไปเรียนกันไม่ได้ ประชาชนจะไปทำงาน ก็ไม่ได้ พอมาทีนึงก็แน่นมากๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 47 แล้ว) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 47 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ