รถสาย 28 ไม่เข้าป้ายฝั่งตรงข้าม สน.ตลิ่งชัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถประจำทางสาย 28 ป้ายทะเบียน 14-9769 และ 13-5101 ไม่เข้ารับผู้โดยสารที่ป้ายรถประจำทาง ฝั่งตรงข้ามสถานีตำรวจตลิ่งชัน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 28 ไม่เข้าป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวให้อบรมกำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ