รถสาย 17 ร่วมบริการ ไม่วิ่งไปอนุสาวรีย์ชัยฯ หมดระยะ เพียงแยกราชประสงค์ ด้วยเหตุใด ประชาชน เดือดร้อนมากครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถสาย 17 ร่วมบริการ ไม่วิ่งไปอนุสาวรีย์ชัยฯ หมดระยะ เพียงแยกราชประสงค์ ด้วยเหตุใด ประชาชน เดือดร้อนมากครับ

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรี่ยนของท่านแล้ว เนื่องจากรถโดยสารสาย 17 มีผู้ประกอบการหลายบริษัท รบกวนขอรายระเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย /เบอร์รถ/ ทะเบ่ียนรถ /วันที่ เวลา / หรือภาพถ่ายที่สามารถมองเห็นทะเบ่ียนรถได้อย่างชัดเจน เพือที่จะได้เรียกตัวผู้กระทำผิดมาชี้แจงและพิจารณาลงโทษตามระเบ่ียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือ่ทราบ.