รถสายไหนผ่านบางลำพูบ้างคะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จะไปบางลำพูค่ะ อยากทราบว่ารถสายไหนผ่านบ้าง ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 3,6,9,15,30,32,33,43,64,65,82,524 ผ่านบางลำพู ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ