รถล่าช้ามากเกินปกติ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า สาย 26 เป็นรถที่ช้ามาก เวลามาตรฐานส การรอคือ ครึ่งชั่วโมง เส้นรามอินทราจะเข้าเมือง มาอนุสาวรีย์ต้องพึ่งพาสายนี้เท่านั้น รอนานสุดไปจนคนหนีปัญหาไปขึ้นรถตู้ ตอนนี้นี้รอรถ26 ที่อนุสาวรีย์ ตั้งแต่ 2 ทุ่มจนถึงตอนนี้ จะ3 ทุ่ม ยังไม่โผล่มาซักคันควรปรับปรุงอย่างมสกกับสาย 26 รถเมล์ที่รอนานข้ามชาติ ทั้งเช้าทั้งเย็น 20.55 รถสาย26 มาถึง ก็ได้ยิน พขร ยังบ่นเรื่องคิวรถ ขอให้ทาง ขส.มก.ดูแลจัดการระบบ ต้นสาย 26 ด้วยนะคะ ติเพื่อก่อ เพื่อสังคม

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ