รถร่วม 105 สีชมพู

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถร่วมบริการสีชมพูสาย 105 ชอบเอารถที่ไม่พร้อมใช้งานมาให้บริการ รถเสียบ่อยมาก ผู้โดยสารต้องเสียเงินหลายต่อ และบ่อยครั้งที่รถไปส่งไม่ถึงปลายทาง แต่ไม่บอกผู้โดยสารก่อนจ่ายเงิน

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 105 รถเสียบ่อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับปรุงเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ