รถร่วมสาย 98 ขับรถ มารยาทแย่ทุกคัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย98 แทบทุกคันขับเร็วและอันตรายมากๆๆๆ ต่อผู้โดยสารและรถคันอื่น บีบแตรไล่รถคันอื่น ไม่มีมารยาท ขับจากเเลนซ้ายไปขาวสุดและและเบียดกลับมาซ้าย ชอบเบืยดรถคันอื่นเพื่อเข้าป้าย เกิดอุบัติเหตุชนรถโดยสารคันอื่นก็มี คนขับก็มารยาทไม่ดี หากเกิดอันตรายแก่ชีวิตผู้โดยสารหรือผู้ใช่ถนนร่วม จะรับผิดชอบได้หรือ อยากให้ติดต่อกับเจ้าของรถร่วมสายนี้เพื่ออบรมพนักงานให้มีวินัยและมารยาทมากกว่านี้ และตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ รถโดยสารสาธารณะของคนขับทุกคน และมีการตรวจความประพฤติของสายนี้ทุกวัน หมายเลขรถที่ขับแย่ที่ขึ้นในวันนี้ เลขข้างรถ 98-1 เลขทะเบียน 10-5502 อยากให้ตรวจสอบด้วยค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 98 มารยาทไม่ดีนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตานระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ